Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Svensk Takvård

STV      Effektivt-Miljövänligt-Varaktigt-Enkelt

Teknisk information

Grön-Fri

Grön-Fri är ett effektivt bekämpningsmedel mot alger, mossa, lav på alla ytor utomhus, tex trä,puts,sten, tegel, talpannor mm. Förhindrar även blånad på trä.

Grön-Fri håller ytorna rena upp till 4 år

Grön-Fri bryts ned av UV-ljus ch luft.