Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Svensk Takvård

STV      Effektivt-Miljövänligt-Varaktigt-Enkelt

Hur går det då till,undrar du!

När vi är på plats så borstar eller skrapar vi bort mossan och lös lav,därefter sprutar vi taket med medlet och påväxten dör omgående sedan sköter naturen resten regnet spolar av taket.

Alger, mossa är borta inom 1 år och lav ca:2år. Ytorna är fria från påväxt upp till 4år.

Utsatta ytor med mycket skugga och nedfall av nya näringsämne kan få påväxt tidigare.

Vi tar med oss allt avfall och gör rent och snyggt efter oss.

Vi tillhandahåller även tjänster som att tvätta: fasader, murar, staket, gångplattor, asfalt och trätrall.